ვაკის მოსახლეობა მათ უბანში და ზოგადად, დედაქალაქში არსებული პრობლემების შესახებ საუბრობს.